Ve vlnách gongu

Gong Sedna

"Gong bath"

Vibrační koupel (Gong bath) je zkušenost, kterou můžete zažít v blízkosti rozvibrovaného gongu vydávajícím široké spektrum vln s velkou intenzitou. Nejde o klasický hudební zážitek, protože frekvenční rozsah kvalitního nástroje vede za hranice vnímání lidského ucha. O to více můžete "vesmírnou hudbu" gongu vnímat skrze celé své tělo. Můžete cítit, jak vibrační vlny prochází vnitřními orgány a jaký harmonizující vliv tento zážitek doprovází. Citlivě vedená vibrační koupel má schopnost pozitivně ovlivnit fyzický stav člověka, pročistit jeho mysl a emoce. Koupele ve vlnách gongu přináší intenzivní zážitky lidem, kteří jsou připraveni se uvolnit a nechat se zvukem zcela prostoupit.

 

Zvukové možnosti planetárního gongu "Sedna" jsou vhodné k individuálním zvukovým masážím, nebo ke koupelím menších skupin lidí v klidném prostředí. Délka koupele závisí na okolnostech a naladění posluchačů. V ideálních podmínkách, kdy mají lidé možnost se zcela uvolnit, případně položit své tělo na zem, může koupel trvat 45-60 minut. Běhém této doby se gong pozvolna rozeznívá, zvuk mění svou barvu a intenzitu. Vibrace přicházejí k posluchačům v přílivech a dostatek času umožňuje i "poslech" (vnitřní vnímání) doznívání vln. Tyto delší koupele jsou zejména vhodné pro ty, kteří již mají zkušenost s meditací. Kratší koupele mohou trvat 15-20 minut.

 

"Gong touch"

Pod názvem "Gong touch" se skrývá spojení zvuku gongu s terapeutickou metodou vědomého doteku. Terapeutka Magda Leya, která se věnuje průvodcovství skrze dech a dotek, se nechává vést proudem vibrací gongu, které vstupují do těla člověka a tento proud podporuje hlubokým dotekem v místech, ve kterých se nacházejí různé emoční a energetické bloky. Pomocí doteku dochází ke zvědomění fyzické přítomnosti. Člověk se tak nenechá jen unést zvukem do hlubin Vesmíru, ale může lépe prožít vesmírnou energii ve svém zpřítomněném, fyzickém těle.

"Zvuky vchází do těla přirozeně a tělo na ně reaguje různě. Podle reakce těla vstupuji do procesu dotekem nebo masáží a pomáhám uvolnit, zprůchodnit tok energie. Může to být masáž, ale taky jen lehký dotek, záleží na záměru a na tom, co se Gongem otevře..." (Magda Leya)

Terapie trvá zhruba dvě hodiny včetně přípravy, vzájemného naladění a stanovení záměru, ke kterému má hluboký, terapeutem vedený prožitek vést.

 

Kontakt

Pro menší skupinky lidí pořádám koupele ve zvuku planetárního gongu Sedna a s terapeutkou Magdou Leyou provázím zvukově-dotekovou terapií "Gong touch". Pokud jste na některý z výše popsaných zážitků naladěni, můžete mne (nás) kontaktovat:


Mae Sara
maemaesara.cz


Více informací, fotografií z akcí a harmonogram plánovaných koupelí najdete na facebookové stránce:
http://www.facebook.com/koupelvgongu